ลูกกรุงเอฟเอ็ม

สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกกรุง เอฟ.เอ็ม

สถานีเพลงลูกกรุง อนุรักษ์เพลงไทย 14 ปี สถานีเพลงลูกกรุง อันดับ 1 ในใจมหาชน

ออกอากาศ : ผ่านสถานีวิทยุในระบบ FM  จำนวน 12 สถานีทั่วประเทศ

Visitors: 5,989,822