คณะผู้บริหาร บริษัท ฯ

คณะผู้บริหาร บริษัท  กู๊ดไอเดีย บรอดแคสติ้ง จำกัด

                                            


ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

คุณจำนรรจา เศวตเศรนี
ตำแหน่ง

ที่ปรึกษา
 


ตำแหน่ง

ที่ปรึกษา

 

Visitors: 5,989,822