เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท กู๊ดไอเดีย บรอดแคสติ้ง จำกัด 
 
.

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

 กู๊ดไอเดีย มีเดีย เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 
โดยการก่อตั้งของ คุณประสูติ เศวตเศรนี  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ได้ทำการจดทะเบียน เป็น ( " บริษัท ")  บริษัท กู๊ดไอเดีย บรอดแคสติ้ง จำกัด  ( " GIB " ) 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจ ผลิตรายการวิทยุ และให้บริการธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟเอ็ม ( FM ) และ ระบบ เอ.เอ็ม ( AM ) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการตลาด และการโฆษณา และ การผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและรายการโทรทัศน์ผ่านฟรีทีวี ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาธุรกิจด้านการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผลประกอบการ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ และปัจจุบันบริษัทฯในเครือก็ได้ร่วมทุน ในธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม

 

บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านธุรกิจสื่อครบวงจร อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง ทั้งระบบ FM และ ระบบ AM  ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 55 สถานี   , สื่อป้ายโฆษณาทั้ง LED และ ป้ายบิลบอร์ด ขนาดเล็ก และใหญ่ ครอบคลุมทั้งประเทศ , สื่อรถยนต์กระจายเสียง , สื่อรถยนต์โฆษณา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ แต่เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ชม บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการผลิตรายการโทรทัสน์ ไปในรูปแบบ INTRANET TV ทั้งในระบบ IPTV และ ในแพลตฟอร์ม ออนไลน์ชั้นนำต่างๆ มากมาย ครอบคลุมผู้ชมทั่วโลก

 

บริษัท ฯ ในเครือ

  GIB Media  : รับผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ และ ผลิตโฆษณาโทรทัศน์

 GIB Radio   : รับผลิตรายการวิทยุ ผลิตรายการวิทยุออนไลน์ ผลิตรายการวิทยุร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร 

 GIB Mutimedia : ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง Intranet Tv

 GIB Plan R  : รับวางแผนและทำสื่อโฆษณาวิทยุทั่วประเทศ และป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ทุกหัวเมืองทุกจังหวัด

 

Visitors: 5,989,821